viernes, 27 de marzo de 2020

Bos días a tod@s!

Xa tendes colgadas as solucións de matemáticas e algunhas de inglés, para que vaiades corrixindo. As tarefas propostas para hoxe son de matemáticas e de sociais.

Traballade con calma e sede limpios, tendes tempo dabondo para realizar as tarefas.

Un aperta e feliz fin de semana!
CIENCIAS SOCIAIS


Vai a páxina 51 do libro de socias, atoparas un mapa de España. Debuxa o mapa, dalle cor e contesta ás seguintes preguntas:


  1. A que comunidade autónoma pertences? E a que provincia?
  2. Cantas comunidades autónomas hai en España? E cantas provincias?
  3. Cal é a comunidade autónoma con maior número de provincias?
  4. Que comunidades autónomas se atopan fóra da península?
  5. Se quiseses ir a Almería...que provincias terías que atravesar?
MATEMÁTICAS
Hoxe traballaremos o aprendido no comezo de curso, as operacións combinadas. Recordade que primeiro temos que resolver os paréntesis, seguido das multiplicacións e das divisións, e por último as sumas e as restas. Procurade facelas paso a paso, xa que facendo moitas operacións á vez temos máis probabilidades de erro.1. Calcula:

A) 35 + 452 x 32 - (147 : 7 - 11) =

B) (374 x 8) - (4.488 x 4) : 6 =

C) 3 x (10 - 2) + 8 x (41.157 : 9) =
2. Varios amigos quedan para comprar entradas para ir ao circo. Pagan con dous billetes de 20€ e devólvenlles 1€. Se cada entrada vale máis de 10€, cantos amigos son e canto lles custou cada entrada?

Consello: primeiro escribe os datos que tes e o que se che pregunta, logo fai as operacións necesarias para acadala solución.

SOLUCIÓNS MATEMÁTICAS
1) Completa as seguintes igualdades


234 gr= __2,34_________ hg

2,5 dag= ___25_______ g

4,5 kg= ___4500_________g

16 gr= ___160________dg = ___1600________cg

4730 mg= ____473_______cg = ___4,73__________g2)  Relaciona


5 G       3 DG : 5 G = 50 DG ; 50 DG + 3DG = 53 DG

5 KG     3 HG : 5 KG = 50 HG ; 50 HG + 3 HG = 53 HG

5DAG      3 G : 5 DAG = 50 G ; 50 G + 3 G = 53 G

5 HG       3 G : 5 HG = 500 G ; 500 G + 3 G = 503 G

5 DAG  3 DG : 5 DAG = 500 DG ; 500 DG + 3 DG = 503 DG
3) Cristina mezclou 1 kg de caramelos de limón con 36 dag de caramelos de amorodo e repartiunos en 8 bolsas. Cantos gramos pesa cada bolsa?


Caramelos limón 1KG = 1000 G
Caramelos amorodo 36 DAG = 360 G

Total peso= 1360 G

1360 G / 8 bolsas = 170 G
SOLUCIÓNS INGLÉSWorkbook page 25 exercise 5.
2- They’ve got a long car.
3- This is a big present.
4- I’ve got a good teacher.
5- Look at my thick jumper.
6- This is a new bike.
7- She’s got three White cats.
8- Where’s my green t­- shirt?

Exercise 6:
2- She hasn’t got a thick jumper.
She’s got a thin jumper.
3- He hasn’t got a small bag.
He’s got a big bag.
4- They haven’t got a new camera.
They’ve gota n old camera.
5- He isn’t a bad boy.
He’s a good boy.
6- She hasn’t got a black MP3 player.
She’s got a white MP3 player.
Traducción page 32, exercise 2 b)
Profe: ¿Tienes un perro o un gato Joe?
Joe: No, señorita. Tengo una serpiente.
Profe: ¿De verdad? ¿Es una serpiente grande?
Joe: No, pero es bonita. Es roja y blanca.
Profe: ¿Tiene también tu hermana Mel una mascota?
Joe: Si.
Profe: ¿Qué tiene?
Joe: Tienen un conejo.
Profe: Qué bien. ¿De qué color es?
Joe: Gris. Es aburrido. Siempre está dormido.


Book page 35 exercise 4:
2- Has she got a brother?
3- Have they got a car?
4- Has he got a bike?
5- Have you got a computer?
6- Have our neighbours got a dog?
7- Has Mel gota n MP3 player?
8- Has Joe got a mobile?

Exercise 5:
3- Amy hasn’t got a horse. She has got Two mice.
4- Steve’s got two dogs.
5- Karen and Anna haven’t got two mice. They’ve got a parrot.
6- Lulwah and Fahad have got a cat.
7- Ed’s got five fish.
8- José and María have got three rabbits.
9- Ali hasn’t got a hamster. He’s got a horse.
10- Caqrlotta’s got three birds.


Workbook page 26, exercise 1:
Horizontales: fish, parrot, cat, snake, rabbit, dog and mouse.
Verticales: hamster, budgie, spider, rat and horse.

Exercise 2:
2- Alisha’s got a rabbit.
3- Jamie’s got two parrots.
4- Martha’s got a mouse.
5- Will’s got a spider.
6- Jessica’s got two budgies.
7- Matthew’s got a fish.

jueves, 26 de marzo de 2020

Bos días a tod@s!

Hoxe propoñemos actividades de inglés e de galego. Tamén tendes colgadas as solucións de galego da última tarefa para que vaiades corrixindo.

Moito ánimo e que teñades un bo día!
SOLUCIÓNS GALEGO1. Forma nomes de oficios engadindo sufixos ás palabras:

taxi...taxista...tenda...tendeira.........debuxar....debuxante.

novela....novelista.....cantar.cantareira...varrer..varrendeiro...

historia....historiadora....gando....gandeiro.......xornal....xornalista..2. Os sufixos -iño e -iña forman diminutivos; pero non todas as palabras
que rematan nesas terminacións son diminutivos.
Subliña as palabras que conteñen sufixos diminutivos.

fariña-camiño-peixiño-gorriña-mesiña-casiña-muíño e sardiña.


3. Subliña as palabras que conteñen sufixos.

roseira-rapaza-bruxería-cadeira-pantalón-pelazo.4. Forma palabras novas cos sufixos: --dor, -dora, -ista, -eiro, -eira

maquina.......maquinista.,,,,,,.cociña.,,,,..cociñeira..

porta.....porteiro. .explorar...............explorador....

oficina...oficinista...........vender........vendedor......

NESTE EXERCICIO 4 HABÍA MÁIS POSIBILIDADES E IGUAL TEDES OUTRAS PALABRAS QUE PODEN VALER. PODEDES COMPROBAR QUE ESTÉN NO DICIONARIO.